Contacto

Maneras de contactar

Sitios web
www.la.goldrattconsulting.com

Email
matias.birrell at goldrattgroup.com
mbrtoc at gmail.com

Celular
+56 9 – 9328 5976